Ag cothú agus ag spreagadh léitheoireacht na Gaeilge

Roinn / Tvuít

Dracula

Tá Dracula ar cheann de na húrscéalta is cáiliúla ar domhan. Mura bhfuil an leabhar léite agat, is dócha go mbeidh scannán éigin feicthe agat; agus mura bhfuil scannán féin feicthe agat, beidh pictiúir nó íomhá de Dracula féin ar eolas agat ar shlí amháin nó ar shlí eile.

Tá Dracula ar cheann de na húrscéalta is cáiliúla ar domhan. Mura bhfuil an leabhar léite agat, is dócha go mbeidh scannán éigin feicthe agat; agus mura bhfuil scannán féin feicthe agat, beidh pictiúir nó íomhá de Dracula féin ar eolas agat ar shlí amháin nó ar shlí eile.

Leabhar é Dracula nár chuaigh as cló riamh ó tháinig sé amach an chéad uair sa bhliain 1897.  Deirtear go bhfuil breis agus 160 scannán déanta atá bunaithe air, agus níl áireamh ar na leabhair eile nó na cláir teilifíse a d’fhás as, nó as carachtair de chuid an scéil.

 Uaireanta is deacair an t-éileamh seo ar fad a mhíniú.Bhí scéalta faoi vaimpírí ann roimhe sin, agus tá vaimpírí le fáil go flúirseach inár measc fós. Tá scéalta eile ann is mó a chuireann eagla orainn. Ach b’fhéidir gurb é an meascán seo ar fad den saol eile, an áit choimhthíoch i gcuid den scéal, an éiginnteacht timpeall ar cad is brí leis ar fad, ach thar aon rud eile, carachtar  Dracula féin, duine de mhórphearsana na litríochta, cé nach bhfeicimid é ach go fánach tríd an leabhar féin.

 D’aistrigh Seán Ó Cuirrín an leabhar seo, agus foilsíodh é sa bhliain 1933. Tá sé scríte i stíl thar a bheith saibhir, thar a bheith foclach in áiteanna, ach stíl í a bhfuil áilleacht faoi leith ag baint léi ó thús go deireadh. Is í Gaeilge na nDéise, nó Gaeilge Phort Láirge atá ann, Gaeilge nach mbíonn chomh minic sin le léamh sa litríocht anois.

 B’fhéidir go mbeidh seo dúshlánach do léitheoirí áirithe. Ach, ós rud é go bhfuil bunús an scéil ar eolas ag go leor daoine cheana féin, is é a mholfainn duit, go díreach é a léamh. Agus má tá nithe ann nach dtuigeann tú láithreach, leantar ar aghaidh, agus ní fada go mbeidh éirim an scéil arís agat. Nó, gan amhras, dá mbeadh an fonn san ort, d’fhéadfá an leagan Béarla a bheith in aice láimhe agus thiocfadh leat leathshúil a chaitheamh air ó am go chéile.

  • ‘Bíodh do phaidrín i do lámh agat agus sreangán gairleoige thart ar do mhuineál má tá sé de mhisneach agat an leabhar seo a léamh!’
    Ray Mac Mánais
  • 'Sáraistriúchán ar scéal uaibhreach uaigneach a maireann a mhistéir go fóill.'
    Antain Mac Lochlainn
  • ‘Leabhar uain-tagtha agus aistrúchán den scáth a thaitníonn le déagóirí agus leis an gcuid sin ionainn a d'éag beagán ó léimear scéal Dreach Ula den chéad fhuar’
    Sorcha De Brún