Ag cothú agus ag spreagadh léitheoireacht na Gaeilge

Roinn / Tvuít

Rún an Bhonnáin

Úrscéal spreagúil bleachtaireachta é seo. Maraítear amhránaithe sean-nóis ann, agus táthar ann a bheadh den bharúil nach maraítear a ndóthain acu! Tugtar 'Da Vinci Code' na Gaeilge ar an leabhar seo, ach tá sé scríofa níos fearr.

Úrscéal spreagúil bleachtaireachta é seo. Maraítear amhránaithe sean-nóis ann, agus táthar ann a bheadh den bharúil nach maraítear a ndóthain acu! Tugtar 'Da Vinci Code' na Gaeilge ar an leabhar seo, ach tá sé scríofa níos fearr.

Déarfadh go leor gur smaoineamh iontach é seo mar phlota úrscéil. Ach téitear níos faide leis. Ceanglaítear sinn le filíocht na Gaeilge, le scéal na heaglaise, le hÉirinn an lae inniu.

Scéal bleachtaireachta é, agus tá na tréithe uile le sonrú air: cuirtear daoine inár láthair nach bhfuil a fhios acu cén fáth go bhfuil tubaistí ar siúl ina dtimpeall. Tagann na corpáin, ceann i ndiaidh a chéile. Ní fios cén fáth.

Insítear dúinn faoi charachtair éagsúla eile, cuid acu a bhaineann leis an aois seo, agus cuid acu le haoiseanna atá caite. Tá a fhios againn go bhfuil baint ag Cathal Buí Mac Giolla Ghunna leis an scéal ar fad, ach cérbh é, agus cad chuige a bhfuil an ceangal sin ann?

De réir a chéile, baintear an craiceann den scéal i dtreo go bhfeicimid ceangal idir saol Chathail agus Éire an lae inniu. Ní cheapfadh aon duine riamh go raibh baint ag amhrán aonair amháin le himeachtaí na linne seo.

  • ‘Is úrscéal bríomhar, barrúil, casta, cliste é, agus faraor, tá a leithéid measartha tearc go fóill sa soláthar comhaimseartha Gaeilge.’
    Anna Heussaff
  • ‘Seo é Da Vinci Code na Gaeilge le diabhlaíocht Ghaelach. Ní thuigfeadh lucht an Bhéarla é, fiú i mBéarla!’
    Cathal Poirtéir
  • ‘Tá scéal ar dóigh sa leabhar seo. Coinneoidh sé ar imeall do shuíocháin thú ó thús deireadh.’
    Lillis Ó Laoire