Ag cothú agus ag spreagadh léitheoireacht na Gaeilge

Roinn / Tvuít

Faoi Léigh Linn

Cad is Léigh Linn ann?

Áis léitheoireachta atá ann. Tá leabhair Ghaeilge agus eolas fúthu le fáil air.

Cad é mar a oibríonn Léigh Linn?

Tá an chéad chuid de gach leabhar ar fáil i bhfoirm ríomhleabhair (ebook) agus i bhfoirm closleabhair (audio book). Is féidir leat éisteacht leis an leabhar nó é a léamh ar do ríomhaire, ar do thaibléad, nó ar d’fhón cliste. Má thaitníonn an leabhar leat, is féidir an chuid eile de a cheannach agus a íoslódáil.

Cad é mar is féidir liom na samplaí a íoslódáil?

Tá leathanach ar leith ann faoi choinne gach leabhar. Tá bosca ar na leathanaigh sin ina bhfuil an téacs seo a leanas scríofa: ‘An Leabhar: Léigh, Éist, Amharc.’ Cliceáil ar an bhosca agus beidh tú ar leathanach ar a bhfuil an t-ábhar a bhaineann leis an leabhar le fáil – téacs, closleabhar agus físeáin. Is féidir leat an closleabhar agus an téacs a íoslódáil. Nuair a bheidh sé sin déanta agat, is féidir leat éisteacht leis an leabhar agus é a léamh, fiú mura bhfuil tú ceangailte leis an idirlíon.

Cad é atá sna físeáin in aice leis an téacs do na caibid?

Sna físeáin tá an tOllamh Alan Titley ag caint faoi na rudaí is suntasaí agus is suimiúla faoi gach caibidil. Déanann sé trácht ar na heachtraí a thiteann amach sna caibidlí; mar sin mura bhfuil tú ag iarraidh an scéal a bheith millte ort, is fearr amharc ar na físeáin i ndiaidh duit an chaibidil a léamh. Caithfidh nasc idirlín a bheith agat le breathnú ar na físeáin seo.

Cad é eile atá ann?

Tá agallaimh leis na húdair ann, léirmheasanna faoi na leabhair agus réamheolas ar gach leabhar.

Cad é mar is féidir liom an chuid eile den leabhar a fháil?  

Más mian leat an leabhar iomlán a léamh, is féidir leat é a cheannach trí nasc atá ar an suíomh seo. Níl dualgas ar bith ort é a cheannach, ach tá súil againn go mbeidh tú ag iarraidh leanúint ar aghaidh leis an léitheoireacht agus tacaíocht a thabhairt do na foilsitheoirí trí na leabhair a cheannach.

Cad é mar a roghnaítear na leabhair atá ar an suíomh?

Tá muid ag iarraidh leabhair sholéite, shuimiúla, spraíúla a chur ar fáil do phobal leathan léitheoirí ar fud an domhain. Labhair muid le cuid mhaith daoine éagsúla sular roghnaigh muid na leabhair – scríbhneoirí, léitheoirí, múinteoirí agus iriseoirí. Tá Léigh Linn iomlán neamhspleách ar aon fhoilsitheoir agus ar aon chóras oideachais.

Má tá moltaí agam faoin suíomh nó faoi na leabhair, an féidir liom dul i dteagmháil libh?

Cuirfimid fáilte roimh mholtaí agus tuairimí leis an suíomh a fheabhsú. Chomh maith leis sin, ba bhreá linn moltaí a fháil maidir le leabhair a bheadh oiriúnach ar an suíomh amach anseo. Is féidir leat dul i dteagmháil linn ar Facebook agus Twitter nó ríomhphost a chur chuig leighlinn@aislingproductions.com

Cé atá taobh thiar de Léigh Linn?

Is tionscadal de chuid Aisling Productions atá ann. Tá sé maoinithe ag Clár na Leabhar Gaeilge (tionscnamh de chuid Fhoras na Gaeilge) agus urraithe ag The Irish Times.